Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks parimate tingimuste loomisel.

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Priit Seire – Järva Vallavolikogu esindaja

Hille Nugis – lastevanemate esindaja III kooliaste, hoolekogu esimees

Katrin Nurmetalo – õppenõukogu esindaja

Ilme Vasenkova- lastevanemate esindaja IV kooliaste, sekretär

Silvia Nilbe – lastevanemate esindaja III kooliaste

Urmo Kütismaa – lastevanemate esindaja I kooliaste

Greete Treial – õppenõukogu esindaja

Agnes Kaio – õppenõukogu esindaja

Sylvia Orro – gümnaasiumi õpilaste esinda

Hoolekogu tööplaan 2018-2019

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 01.11 2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 15.10 2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 06.09 2018

Hoolekogu külastas Viljandi Riigigümnaasiumi