Õppetöökorraldus

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

Sügisvaheaeg  –  21.10.2023 – 29.10.2023 

Jõuluvaheaeg  –  21.12.2023 – 07.01.2024

Suusavaheaeg  –  26.02.2024 – 03.03.2024

Kevadvaheaeg  –  22.04.2024 – 28.04.2024

Suvevaheaeg  – 13.06.2024 – 31.08.2024

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

Seostatud õppe nädal (ohutus, turvalisus, esmaabi) - 27.11 - 01.12 2023 

Seostatud õppe nädal (tuulikud, roheenergia) - 11.03 - 15.03 2024 

Õuesõppe nädal - 27.05 - 31.05 2024

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta – 1.09 2023– 21. 12. 2023

II poolaasta – 08.01 2024 – 12.06 2024

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester  –  01.09.2023 – 24.11.2023

II trimester  – 25.11.2023 – 08.03.2024

III trimester  – 09.03.2024 – 07.06.2024

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis

1 kursus: 07.06 2024

2 kursust: 19.01.24, 07.06.24

3 kursust: 01.12.23, 08.03.24, 07.06.24

4 kursust: 03.11.23, 19.01.24, 30.03.24, 07.06.24

5 kursust: 20.10.23, 15.12.23, 16.02.24, 12.04.24, 07.06.24

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 24 tundi, millest on 18 kontakttundi - a' 65 minutit).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Gümnaasiumi riigieksamid:

 eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
 B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a;
 inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
 inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
 matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

Tasemetööd põhikoolis: 

 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
 matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
 A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
 A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
 A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

Õppetöö korraldus eriolukorra ajal

Käskkirilink opens on new page, Distantsõppe korraldus märtsis 2021link opens on new page

Lisa 1. COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaiaslink opens on new page

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.link opens on new page

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 23.09.2023.