Tervisekabinet

Õpilastele osutatakse koolitervishoiuteenust kooliõe tegevuse kaudu. 

Kooliõde Anželina Raha – II korrusel.

E  08.30-14.00

N  09.00-13.00

Vajadusel muu päev ka

Tel. 38 63 255 tööpäeviti

E-mail: anzelina.raha@gmail.com

Koolitervishoid on tervist edendav ja haigusi ennetav tegevus. Kooliõe töö eesmärgiks on ennetada õpilaste terviseprobleeme, edendada sihipäraselt õpilaste tervist ning aidata õpilasi tekkinud terviseprobleemide korral.

Raskete nakkushaiguste ennetamiseks teostatakse lastele koolis kaitsesüstimisi vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 34, 21. märts 2007. Koolis toimuva vaktsineerimise kohta saadetakse eelnevalt lapsevanemale teade, milles küsitakse vanema nõusolekut lapse vaktsineerimiseks. Oma otsuse kinnitab lapsevanem allkirjaga. Juhul, kui mingil põhjusel vanem ei saa lubada last vaktsineerida, siis teavitada sellest kooliõde.

Kooliõde teostab järgmisi vaktsineerimisi: 12 a tütarlastele – HPV;13 a õpilastele  leeter, mumps, punetised; 15-16 a õpilastele  difteeria, teetanus, läkaköha vaktsineerimine.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 54, 01.09.2010.a. ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 43 lõike 1. alusel teostab 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilasele ennetava tervisekontrolli kooliõde.

 5. ja 9. klassis peab toimuma ennetav tervisekontroll oma perearsti juures õppeaasta jooksul.

Hambaarstil hambahaigusi ennetav kontroll on vajalik 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis. Soovitav külastada hambaarsti üks kord aastas. Hammaste kontroll ja ravi on haigekassa lepingupartnerite juures alla 19-aastastele tasuta.

Lisainfot lapsevanemale:

Palve lapsevanematele - palun ärge saatke haiget last kooli!

Kooliõde Anželina Raha   

 

Perearsti telefon 38 63 255

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 13.09.2022.