Traditsioonid

Tarkusepäev

Aktus kultuurimajas, I klass saab aabitsa, rongkäik kultuurimajja, klassijuhatajatund.

Sügise sünnipäev

"Nunnu" näitus, kompositsioonid sügismaterjalist, maastikumäng jmt.

Oinapäev

Igal oinal oma mihklipäev – 10 klassi õpilaste ristimine gümnasistideks.

Õpetajatepäev

Päeva avaaktusel annavad direktor ja õppealajuhataja pidulikult ametid nn võimu üle uutele juhtidele õpilaste hulgast.

Isadepäev või mardipäev

Toimud koos laste isade-vanaisadega tegevused koolimajas või võimlas või on lihtsalt mängude õhtu.

Kadripäev

Emade-lastega õhtu koolis või toimub mängude õhtu.

Advendiaeg

Kooliastmeti viiakse läbi advendihommikuid esmaspäeviti, advendiküünla süütamine. Koolimaja kaunistamine, päkapikukohvik, kaunima klassi või uksekaunistuse valimine.

Jõulud

Jõululaat, kus lapsed valmistavad tööõpetuse tunnis asju või küpsetavad kodus. 

Traditsiooniks on saanud 1.-6. klassi jõulupidu ja 7.-12. klassi jõuluball, kus vastutajaks klassiks on 10.klass. Selleks eelnevalt toimuvad seltskonnatantsu tunnid, kuulutatakse välja klassidevahelised esinemised ja on ka balli üllatus. 

Veerandi viimasel päeval on kooli aulas jõulujumalateenistus kogu koolile.

Sõbrapäev

Sõbrapostkast, sõbrakaardid, avatud sõbrakohvik.

Vastlapäev

Läbiviijaks on 11. klass. Toimub astmeti, minnakse mäele, lastakse liugu, võisteldakse, iga klass valmistab ette laulu, luuletuse või maskoti, mida parasjagu sellel aastal näha tahetakse. Süüakse vastlasuppi ja muidugi ka vastlakukleid.

Naljapäev

Ettevalmistav klass valib ise tegevused selleks päevaks.

Emadepäev

Emadepäeva kontsert, õpilastööde näitus, avatud uste päev koolis, emade ja tütarde ettevõtmised koolis.

Lõpukellapäev

Aktus abiturientide saatmiseks riigieksamitele, 12. klass istutab puu ja teeb ringkäigu mööda alevit, kohvilaud koos õpetajatega.

Õppeaasta viimane koolipäev

Aktus kooli õuel või kooli aulas. Kooli juhtkonna vastuvõtt tublimatele õppuritele ning kooli esindanud esindanud õpialstele.

Kooliolümpiamängud

Toimuvad alates 2001.aastast üleaasta, millest võtavad osa  õpilased võistlejatena ja kõik õpetajad kohtunikena.

Lõpuaktused

Põhikooli lõpuaktus ja gümnaasiumi lõpuaktus kultuurimajas.

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 22.08.2018.