Õppenõukogud

Õppenõukogud Järva-Jaani Gümnaasiumis  2023/2024 õppeaastal

31. august 2023

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2022/ 2023. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 20122/2023. õppeaasta kokkuvõte.

4. 2023/ 2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

5. Õppetöö korraldamine 2023/ 2024. õppeaastal.

6. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

29. november 2023

1. I trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

13. märts 2024

1. II trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

10. juuni 2024

1. Üleminekuklasside lõpetamisest.

2. Õpilaste tunnustamisest.

3. Täiendavate õppetööde määramine.

 

19. juuni 2024

1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö läbiviimisest. Täiendava õppetöö pikendamine (vastavalt vajadusele).

 

30. august 2024

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2023/ 2024. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2023/2024. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2024/2025. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2024/ 2025. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2024/ 2025. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

Avaldatud 23.10.2019. Viimati muudetud 16.09.2023.