Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks parimate tingimuste loo

Hoolekogu moodustamise kord ja töökordlink opens on new page

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Katrin-Helena Melder – Järva Vallavolikogu esindaja

Ave Kaljurand - Algpeus – hoolekogu koosseisu sekretär / I kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Liselle Tombak – hoolekogu esimees / II kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Ruth Põldmaa – III kooliastme õpilaste vanemate esindaja      

 Sille Sõmermaa – gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

Kätlin Kütismaa – gümnaasiumi õpilaste esindaja

Reeli Kõll – põhikooli õpetajate esindaja

Ülle Jääger – gümnaasiumi õpetajate esindaja 

Alvar Jullinen – hoolekogu aseesimees / vilistlaskogu esindaja

                       - kooli toetava organisatsiooni esindaja'

Hoolekogu protokoll 1.1 - 9/2 05.12.2023link opens on new page

Hoolekogu protokoll 1.1- 9/1 30.10.2023link opens on new page

Hoolekogu tööplaan 2022 - 2023link opens on new page

Hoolekogu protokoll nr 1.1 -9/5 11.04.2023link opens on new page

Hoolekogu protokoll nr 1.1-9/4 06.02.2023link opens on new page

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/3 05.12.2022 link opens on new page

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/3 19.09.2022 link opens on new page

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/2 19.08 2022link opens on new page

 

 

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 28.12.2023.