Vastuvõtu tingimused ja kord


Õpilaste vastuvõtt Järva-Jaani Gümnaasiumi 1.-12.klassi

Vajalike dokumentide loetelu on esitatud avaldusvormi all Järva-Jaani Gümnaasiumi koduleheküljel

https://www.jjaanikool.ee/vajalikud-dokumendid

Õpilaste vastuvõtt Järva-Jaani Gümnaasiumi 1.-12.klassi

Vajalike dokumentide loetelu on esitatud avaldusvormi all Järva-Jaani Gümnaasiumi koduleheküljel

https://www.jjaanikool.ee/vajalikud-dokumendid