Uudised

Järva-Jaani Gümnaasiumi esimese koolipäeva aktus 13. august Agnes Kaio


Järva-Jaani Gümnaasiumi esimese koolipäeva aktus

02.septembril 2019 kell 11.00 kultuurimajas,

sellele järgneb rongkäik koolimajja ja klassijuhataja tund.

Järva-Jaani Gümnaasiumiesimese koolipäeva aktus

02.septembril 2019kell 11.00 kultuurimajas,

sellele järgnebrongkäik koolimajja jaklassijuhataja tund.

Aktus
Aktus