Õppetöö

Õppetöökorraldus

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg.

Sügisvaheaeg  -  22.10 2018 - 28.10 2018

Jõuluvaheaeg  -  24.12 2018 - 06.01 2019

Suusavaheaeg  -  25.02 2019 - 03.03 2019

Kevadvaheaeg  -  22.04 2019 - 28.04 2019

Suvevaheaeg  - 12.06 2019 - 31.08 2019

Projektinädalad / valikaine nädalad: 

26.11 2018 - 30.11 2018

11.03 2019 - 15.03 2019

13.05 2019- 17.05 2019

Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

I trimester  -  01.09 2018 - 30.11 2018

II trimester  -  03. 12 2018 - 15-03 2019

III trimester  -  18.03 2019 - 07.06 2019

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine.

Kursusehinnete periood gümnaasiumis  lõpeb iga 35 ainetunni järel, sõltuvalt tunniplaanis olevatest tundide arvust. Üldjuhul arvestatakse hinnete väljapanemisel nädalatundide arvuga õppeaastas.

1 tund nädalas: 07.06.2019

2 tundi nädalas: 23.01.2019 ja 07.06.2019

3 tundi nädalas: 2811.2018, 12.03.2019, 07.06.2019

4 tundi nädalas: 09.11.2018, 25.01.2019,  02.04.2019, 07.06.2019

5 tundi nädalas:  19.10.2018, 14.12.2018, 15.02.2019, 12.04.2019, 07.06.2019

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 35 tundi).

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid:

Eesti keel  -  03.06 2019

Matemaatika  -  10.06 2019

Valik aine  - 13. - 14.06 2019

Gümnaasiumi riigieksamid:

Eesti keel  -  22.04 2019

Inglise keel (kirjalik)  -  06.05 2019

Inglise keel (suuline)  -  07. - 10., 13.05 2019

Matemaatika  -  24.05 2019

Tasemetööd põhikoolis: 

III klass  -  eesti keel 08.05 2019, matemaatika 15.05 2019

IV klass  -  loodusõpetus 02.10 2018

VI klass  -  eesti keel 14.05 2019, matemaatika 21.05 2019

VII klass  -  loodusõpetus 25.09 2018