Õppetöö

Õppenõukogud


Õppenõukogud Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis 2019/2020 õppeaastal

 

30. august 2019

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2018/ 2019. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2018/2019. õppeaasta kokkuvõte.

4. 2019/ 2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

5. Õppetöö korraldamine 2019/ 2020. õppeaastal.

6. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

28. november 2019

1. I trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

5. märts 2020

1. II trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

4. juuni 2020

1. Üleminekuklasside lõpetamisest.

2. Õpilaste tunnustamisest.

3. Täiendavate õppetööde määramine.

 

18. juuni 2020

1. 12. klassi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

2. Põhikooli lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

3. Kokkuvõte täiendava õppetöö läbiviimisest. Täiendava õppetöö pikendamine (vastavalt vajadusele).

Õppenõukogud Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis 2019/2020 õppeaastal

 

30. august 2019

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2018/ 2019. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2018/2019. õppeaasta kokkuvõte.

4. 2019/ 2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

5. Õppetöö korraldamine 2019/ 2020. õppeaastal.

6. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

28. november 2019

1. I trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

5. märts 2020

1. II trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

4. juuni 2020

1. Üleminekuklasside lõpetamisest.

2. Õpilaste tunnustamisest.

3. Täiendavate õppetööde määramine.

 

18. juuni 2020

1. 12. klassi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

2. Põhikooli lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

3. Kokkuvõte täiendava õppetöö läbiviimisest. Täiendava õppetöö pikendamine (vastavalt vajadusele).