Õppetöö

Õppenõukogud


Õppenõukogud Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis 2022/2023õppeaastal

31. august 2022

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2020/ 2021. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 20120/2021. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2022/2023. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2022/ 2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2022/ 2023. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

30. november 2022

1. I trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

15. märts 2023

1. II trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

8. juuni 2023

1. Üleminekuklasside lõpetamisest.

2. Õpilaste tunnustamisest.

3. Täiendavate õppetööde määramine.

 

15. juuni 2023

1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö läbiviimisest. Täiendava õppetöö pikendamine (vastavalt vajadusele).

 

30. august 2023

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2022/ 2023. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2022/2023. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2023/2024. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2023/ 2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2023/ 2024. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

Õppenõukogud Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis 2022/2023õppeaastal

31. august 2022

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2020/ 2021. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 20120/2021. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2022/2023. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2022/ 2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2022/ 2023. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.

 

30. november 2022

1. I trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

15. märts 2023

1. II trimestri õpitulemused.

2. Tugimeetmete määramine, tulemuslikkus.

3. Õpilastele tugiteenuste rakendamisest.

 

8. juuni 2023

1. Üleminekuklasside lõpetamisest.

2. Õpilaste tunnustamisest.

3. Täiendavate õppetööde määramine.

 

15. juuni 2023

1. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisest ja õpilaste tunnustamisest.

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö läbiviimisest. Täiendava õppetöö pikendamine (vastavalt vajadusele).

 

30. august 2023

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 2022/ 2023. õppeaasta üldtööplaani täitmisest.

3. 2022/2023. õppeaasta kokkuvõte.

4. Peetri Kooli lasteaia 2023/2024. õppeaasta tegevuskava kinnitamine.

5. 2023/ 2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

6. Õppetöö korraldamine 2023/ 2024. õppeaastal.

7. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest.