Kaugõpe JJG-s

Tule õppima Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakonda,  kus õppetöö toimub konsultatsioonitundidega ning suur osa iseseisvast tööst on  võimalik sooritada distantsõppelt.

Õpilaste vastuvõtt Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakonda 9. - 12. klassi 

kell 9.00 - 13.00 või digitaalselt aadressil

kool@jjaani.edu.eelink opens on new page

eva.arusalu@jjaani.edu.eelink opens on new page

Kuna kaugõppes on kohustuslike kursuste arv 72, siis on võimalik gümnaasim lõpetada aktiivse ja pühendunud õppimise korral kahe aastaga. Konsultatasioonitunnid algavad kolmel päeval nädalas kell 17.00.  Õpetajad on suure kogemusega oma ala ainespetsialistid.

Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakond võtab vastu täisealisi ja üle 17-aastaseid õpilasi õppima mittestsionaarses õppevormis.

Avalduste vastuvõtt kooli kantseleis koos eelneva kooli lõpudokumentidega (põhikooli lõputunnistus või gümnaasiumis varem õppinutel väljavõte õpilasraamatust ja/või õpinguraamatust)

Avaldatud 19.04.2018. Viimati muudetud 31.05.2023.