Külalistund Priit Lombiga

Loomise kuupäev 09.02.2024

Järva-Jaanis on iga nädal külalisõpetaja. Tundub, et sellest saab juba traditsioon. 9. veebruari külalistunni 7., 9. ja gümnaasiumi klassidele viis läbi Riigikogu liige Priit Lomp.

Priit tutvustas põgusalt Riigikogu tööd ja rääkis Eesti majanduslikust olukorrast. Ta küsis õpilastelt, millist Eestit me vajama. Vastuseks tuli õpilaste poolt - jätkusuutliku. Siit arutleti edasi majanduse, looduse ja hariduse teemadel.

Viimati muudetud 09.02.2024.