Alates 17. maist toimub õppetöö hajutatud tunniplaani alusel

Loomise kuupäev 14.05.2021

Alates 17.05 2021 on lubatud kooli kõik õpilased. Järva-Jaani Gümnaasiumis toimub õppetöö hajutatud tunniplaani alusel. Hommikul kell 8. 00 on tundides I - VI klassi õpilased ja alates kella 12.40-st VII - XII klassi õpilased. Bussigraafik lisatakse eraldi e-kooli. Klassidele on määratud kindel koduklass.

Õpilaste järele aitamiseks võivad õpetajad kutsuda hommikul kooli vanemate klasside õpilasi, kellel on tekkinud lüngad. Nooremate klasside õpilased saavad peale lõunat jääda oma võlgnevusi likvideerima.

Palume üle 12-aastastel õpilastel kanda koolimaja siseruumides maski.

Alates VII klassist on tunniplaanis reaalained ja keeled. Oskusainetes jätkub õppetöö sarnaselt distantsõppele. Küsimuste korral pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja poole.

Bussisõidu graafik hajutatud õppetöö ajal:

hommikused ajad on samad 
11.15 - Metsla/Karinu
11.25 - Võhmuta
11.30 - Vajangu
11.45 - Ammuta
11.50 - Tamme
12.00 - I kuni VI klass buss koju
15. 00 - VII kuni XII buss koju. 

Viimati muudetud 14.05.2021.