08.02.2021- 12.02.2021 toimub õppetöö hajutatud tunniplaani alusel

Loomise kuupäev 07.02.2021

Hea õpilane ja lapsevanem. Käesolevaga anname teada, et olukord COVID-19 levimise osas on meie koolis saadud kontrolli alla. Aitäh teile kõigile sellele kaasa aitamast. Paraku ei tähenda see veel asjaolu, et uued võimalikud nakatumise ja lähikontaktsuse juhud oleksid välistatud. Arvestades nakatumiste arvukust Järvamaal ja Järva vallas tervikuna, oleme kooli juhtkonnaga otsustanud pikendada hajutatud õppimist ka selleks nädalaks. Sellest lähtuvalt toimub 08.02.2021- 12.02.2021 õppetöö hajutatud tunniplaani alusel. Edasine õppekorraldus otsustatakse järgmise nädala jooksul. Tegevuse eesmärgiks on meie kõigi ohutus nii koolis kui kodudes.

Huviharidus ja huvitegevus, mis toimub võimlas, korraldatakse ümber ajutise võimla kasutamise graafiku alusel, mis on tänase jooksul leitav kooli koduleheküljelt. Võimlas toimub hajutamine vastavalt Terviseameti ja spordi alaliitude ettepanekutest lähtudes. Treeningute vahel hoiame 15-30 minutilisi pause võimla ja riietusruumide tuulutamiseks. Võimla külastajad hajutatakse kahe riietusruumi vahel selliselt, et riietusruumide täituvus oleks 50%. Sellest tulenevalt palume treeningrühmadel võimalusel tulla võimlasse juba treeningvarustuses ja vahetatakse üksnes jalanõud. Treeningu järgse hügieeni teostamiseks palume kaaluda võimalust teha seda kodus. Selliselt vähendame riietusruumide kasutamist ja võimaldame kõikide ruumide tuulutamist. Samuti paneme südamele, et treeningrühmad võiksid tulla treeningutele täpselt oma treeningu ajaks, mitte varem.

Tänan Teid mõistva suhtumise eest. Loodame peatselt naasta tavapärase õppetöö ja võimla kasutamise graafiku juurde.

Viimati muudetud 07.02.2021.