Õppetöö

Kaugõpe

2017. aastal alustas JJG kaugõppeosakond tööd 4. septembril kell 17.00.  Kõik, kes on mingil põhjusel katkestanud õppimise, saavad jätkata sobiva graafiku alusel mistahes ajal. 

Kaugõppeosakonnas toimub õppetöö kolmel päeval nädalas õhtuti kell 17.00- 20.00, õppetöö on sügisesel vaheajal (kui ei sõlmita iseseisva töö kokkuleppeid),  kuid jõuluvaheaeg ja kevadvaheaeg  on kaugõppes samuti vabad. 

Sügisvaheaeg päevakooli õpilastele 21.10- 29.10.2017; jõuluavaheaeg  kõigile 23.12.17- 07.01.2018; kevadvaheaeg 17.03- 25.03.2018 ning kaugõppes lõpevad tunniplaanijärgsed tunnid 30. mail 2018, kuid järelvastamised ja võlgnevuste likvideerimine on võimalik õpetajatega kokkuleppel 04.06 kuni 15.06.2018. 

Mittestatsionaarses õppevormis saab õppida iseenda valikute alusel, kuid gümnaasiumi lõpetamiseks peab olema sooritatud vähemalt 72 kohustuslikku ja valikkursust. Tunnid toimuvad kolmes õppegrupis G1 (X klass), G2 (XI klass) ja G3 (XII klass). Võetakse vastu ka 17-aastaseid õpilasi põhikooli lõpetamiseks, kellele koostatakse individuaalne õppekava. 

Esmaspäeviti toimuvad inglise keele, vene keele, eesti keele ning kirjanduse tunnid;

Teisipäeviti toimuvad matemaatika, inimeseõpetuse (psühholoogia ja perekonnaõpetus) ning kunsti- ja muusikaajaloo ja saksa keele  tunnid ning antakse konsultatsiooni uurimistöö koostamiseks, mis on üks koolilõpueksam.

Kolmapäeviti toimuvad geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, keemia ja bioloogia tunnid.

Õpilastel on võimalik liituda õppetööga kogu õppeaasta jooksul. Õpilastele kehtivad kõik seadused õppepuhkuse saamiseks.

Dokumentide vastuvõtt päevasel ajal kooli kantseleis kl 8.00- 15.00 ja õppetööpäevadel teisipäeviti kell  17.00 – 20.00

 

Info Silva Kärnerilt, renraks [at] gmail.com, 5153638