Vastuvõtt

Kaugõpe JJG-s

Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakond võtab vastu täisealisi ja üle 17-aastaseid õpilasi õppima mittestsionaarses õppevormis.

Õppetöö algas 3.septembril 2018 kell 17.00. ning toimub kolmel päeval nädalas. On võimalik koostada individuaalõppeplaan, lõpetamaks gümnaasium kahe aastaga. 

Kaugõppeosakonna koolivaheajad on 24.XII 2018- 06.I 2019 ja 25.II-03.III 2019 ning õppetöö lõpeb 31.mail 2019. 

Oktoobrikuu ja aprillikuu koolivaheaegadel toimub õppetöö kokkuleppel aineõpetajatega.

Avalduste vastuvõtt kooli kantseleis koos eelneva kooli lõpudokumentidega (põhikooli lõputunnistus või gümnaasiumis varem õppinutel väljavõte õpilasraamatust ja/või õpinguraamatust)