Õppetöö

Õppetöökorraldus

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg. Õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

KOOLIVAHEAJAD
Sügisvaheaeg  
Jõuluvaheaeg  
Suusavaheaeg  
Kevadvaheaeg  
Suvevaheaeg  
TRIMESTRID 2017/2018
I trimster 01.09.17 – 24.11.2017
II trimester 27.11.17 – 02.03.2018
III trimester 05.03.18 – 01.06.2018  

Vahenädalad, mida kasutatakse vastavalt tunniplaanile õppe mitmekesistamiseks erinevate ürituste ja integratsioonivõimalustega, väljasõitudeks, õppekäikudeks jms,  aga ka võlgade likvideerimisks:

20.11.17 –  24.11.17; 12.03.18 – 16.03.18; 28.05 – 01.06.18

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine

Kursusehinnete periood gümnaasiumis  lõpeb iga 35 ainetunni järel, sõltuvalt tunniplaanis olevatest tundide arvust. Üldjuhul arvestatakse hinnete väljapanemisel nädalatundide arvuga õppeaastas.

1 tund nädalas: 01.06.18

2 tundi nädalas: 19.01.18 ja 01.06.18

3 tundi nädalas: 24.11.17, 02.03.18, 01.06.18

4 tundi nädalas: 03.11.17, 19.01.18, 29.03.18, 01.06.18

5 tundi nädalas:  20.10.17, 15.12.17, 16.02.18, 20.04.18, 01.06.18

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 35 tundi).

Eksamid ja tasemetööd

EKSAMITE AJAD

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID
  Eesti keel
  Matemaatika
  Valik aine
GÜMNAASIUMI RIIGIEKSAMID
  Eesti keel
  Inglise keel (kirjalik)
  Inglise keel (suuline)
  matemaatika
Tasemetööd
III klass
  Eesti keel
  Matemaatika
VI klass
  Eesti keel
  Matemaatika
  Valik aine