Vastuvõtt

Kaugõpe JJG-s

Järva-Jaani Gümnaasiumi kaugõppeosakond võtab vastu täisealisi ja üle 17-aastaseid õpilasi õppima mittestsionaarses õppevormis.

Õppetöö algab 4.septembril kell 17.00. ning toimub kolmel päeval nädalas. Esmaspäeviti on eesti keele ja kirjanduse ning võõrkeeletunnid, teisipäeviti on  matemaatika ja füüsika, psühholoogia ja perekonnaõpetus ning kunst ja muusikaajalugu, kolmapäeviti ajalugu ja ühiskonnaõpetus, keemia ja bioloogia. On võimalik koostada individuaalõppeplaan, lõpetamaks gümnaasium kahe aastaga. 

Kaugõppeosakonna koolivaheajad on 24.XII 2018- 06.I 2019 ja 25.II-03.III 2019 ning õppetöö lõpeb 31.mail 2019. 

Oktoobrikuu ja aprillikuu koolivaheaegadel toimub õppetöö kokkuleppel aineõpetajatega.

Avalduste vastuvõtt kooli kantseleis koos eelneva kooli lõpudokumentidega (põhikooli lõputunnistus või gümnaasiumis varem õppinutel väljavõte õpilasraamatust ja/või õpinguraamatust)