Vastuvõtt

Vastuvõtt Järva-Jaani Gümnaasiumisse


Õpilaste vastuvõtt

Järva-Jaani Gümnaasiumi

1.-12. klassi

14.-29.juuni ja 08.-26.august 2022

kell 9.00-13.00

või digitaalselt aadressil

kool@jjaani.edu.ee

eva.arusalu@jjaani.edu.ee

Õpilaste vastuvõtt

Järva-Jaani Gümnaasiumi

1.-12. klassi

14.-29.juuni ja 08.-26.august 2022

kell 9.00-13.00

või digitaalselt aadressil

kool@jjaani.edu.ee

eva.arusalu@jjaani.edu.ee