Õppetöö

Valikained


2021/2022 õppeaasta valikained 

Meeskonnatöö ja omavahelised suhted 7. - 11. märts 2022. Gümnaasiumi õpilased toimetavad antud nädalal enda valitud suunal.

Praktiline Haridus 22. - 26. november 2021. Seoses Covid19 tingimustega jätkame antud valikainete nädalal tava õppetööga. Gümnaasiumi õpilased on valinud suunad ja toimetavad antud suunal vastavalt valikule. 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 õppeaasta valikained 

Meeskonnatöö ja omavahelised suhted 7. - 11. märts 2022. Gümnaasiumi õpilased toimetavad antud nädalal enda valitud suunal.

Praktiline Haridus 22. - 26. november 2021. Seoses Covid19 tingimustega jätkame antud valikainete nädalal tava õppetööga. Gümnaasiumi õpilased on valinud suunad ja toimetavad antud suunal vastavalt valikule.