Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks parimate tingimuste loo

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Katrin-Helena Melder – Järva Vallavolikogu esindaja

Ave Kaljurand – hoolekogu koosseisu sekretär / I kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Ruth Põldma – hoolekogu esimees / II kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Kersti Tombak – III kooliastme õpilaste vanemate esindaja      

Toomas Sillamaa – gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

 – gümnaasiumi õpilaste esindaja

Ele Hallimäe – põhikooli õpetajate esindaja

Greete Treial – gümnaasiumi õpetajate esindaja 

Alvar Jullinen – hoolekogu aseesimees / vilistlaskogu esindaja

                       - kooli toetava organisatsiooni esindaja

Hoolekogu tööplaan 2022 - 2023

Hoolekogu protokoll nr 1.1 -9/5 11.04.2023

Hoolekogu protokoll nr 1.1-9/4 06.02.2023

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/3 05.12.2022 

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/3 19.09.2022 

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/2 19.08 2022

Hoolekogu koosolek nr 3 04.03 2022

Hoolekogu koosolek nr 2 22.02 2022

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1.1-9/1, 18.01 2022

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1.1-9/3 28.09 2021

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1 19.01 2021

Lastevanemate koosolek 17,11 2020

Lastevanemate koosolekud 21.10 2020, 22.10 2020

Lastevanemate koosolek 18.02 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 25.08 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 2 09.06 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1 17.02 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 26.11 2019

Lastevanemate koosolek 17.09 2019

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu aruanne 2018-2019 

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 2 06.08 2019

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1 13.06 2019 (AK vastavalt avaliku teabe seaduse § 43 lõikest 3)

Hoolekogu tööplaan 2018-2019

Hoolekugu koosoleku Protokoll nr 1 21.01 2019

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 01.11 2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 15.10 2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 06.09 2018

Hoolekogu külastas Viljandi Riigigümnaasiumi

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks parimate tingimuste loo

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Katrin-Helena Melder – Järva Vallavolikogu esindaja

Ave Kaljurand – hoolekogu koosseisu sekretär / I kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Ruth Põldma – hoolekogu esimees / II kooliastme õpilaste vanemate esindaja

Kersti Tombak – III kooliastme õpilaste vanemate esindaja      

Toomas Sillamaa – gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

 – gümnaasiumi õpilaste esindaja

Ele Hallimäe – põhikooli õpetajate esindaja

Greete Treial – gümnaasiumi õpetajate esindaja 

Alvar Jullinen – hoolekogu aseesimees / vilistlaskogu esindaja

                       - kooli toetava organisatsiooni esindaja

Hoolekogu tööplaan 2022 - 2023

Hoolekogu protokoll nr 1.1 -9/5 11.04.2023

Hoolekogu protokoll nr 1.1-9/4 06.02.2023

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/3 05.12.2022 

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/3 19.09.2022 

Hoolekogu koosolek nr 1.1-9/2 19.08 2022

Hoolekogu koosolek nr 3 04.03 2022

Hoolekogu koosolek nr 2 22.02 2022

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1.1-9/1, 18.01 2022

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1.1-9/3 28.09 2021

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1 19.01 2021

Lastevanemate koosolek 17,11 2020

Lastevanemate koosolekud 21.10 2020, 22.10 2020

Lastevanemate koosolek 18.02 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 25.08 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 2 09.06 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1 17.02 2020

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 26.11 2019

Lastevanemate koosolek 17.09 2019

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu aruanne 2018-2019 

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 2 06.08 2019

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 1 13.06 2019 (AK vastavalt avaliku teabe seaduse § 43 lõikest 3)

Hoolekogu tööplaan 2018-2019

Hoolekugu koosoleku Protokoll nr 1 21.01 2019

Hoolekogu koosoleku Protokoll nr 3 01.11 2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 15.10 2018

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 06.09 2018

Hoolekogu külastas Viljandi Riigigümnaasiumi