“Tunne oma koduvalda” sai ka pildile

22-2

Vaata pilte

Postitatud Teated

Orienteerumisnädal koolis

tunniplaan-ja-orienteerumine-21-22-09

"Reipalt koolipinki!" projekt eeldab ka aktiivset tegutsemist ja liikumist. Nii korraldamegi sügise alguse puhul orienteerumismängu  "Tunne oma koduvalda!" Tähistab ju Järva-Jaani vald 26.septembril oma 25.sünnipäeva!

21.septembril kell 13.30 lähevad orienteerumismängule gümnasistid. Grupi suurus 3 õpilast

22.septembril aga kogu põhikool. Stardid vastavalt 10.05, 10.40, 11.30 ja 11.50. Grupi suurus 3 õpilast, v.a I klass, kes jaguneb kaheks grupiks ja liigub koos õpetajatega.

Postitatud Teated

EUROOPA TERVISENÄDAL MEIE KOOLIS

RIIETUDA SPORTLIKULT!

12.09.2016 KERGEJÕUSTIKU PÄEV

TUNNID

1. 8.00- 8.40

2. 9.00- 9.40

3. 10.00- 10.40 I-VI SÖÖMINE

4. 11.00- 11.40 VII- XII SÖÖMINE

5.12.00- 12.40

6.13.00-13.40

7.13.50-14.30

Vahetunnid

8.40-9.00

9.40-10.00

10.40-11.00

11.40-12.00

12.40-13.00

HOOTA KAUGUS

koolimaja taga murul

I -II KL

IV-V

 

III

VI

TOPISPALLI TÕUGE

Koolimaja alevipoolsel küljel

III- IV

VI-VII

 

II

V

SUUSAVISE

Koolimaja põhjapoolsel murul

V-VI

VIII-IX KL

GÜMN

 

VII

PENDELTEATEJOOKS

Koolimaja ees

Gümn klassid

I-III KL

VII-IX KL

IV – VI kl

 

 

HOOTA KAUGUS – hüppamine järjekorras, kusjuures märgitakse ära kolm kõige kaugemale hüpanud hüpet ja hüppajat

TOPISPALLI TÕUGE- visatakse/ tõugatakse järjekorras üks pall korraga, püüdja ülejärgmine viskaja. Märgitakse ära kõige kaugemale jõudnud tulemused (3)

SUUSAVISE – visatakse kordamööda. Viskaja läheb ise suusale järele ning toob selle järgmisele. Mõõdetakse kõige kaugem vise (3)

PENDELTEATEJOOKS- KORRAGA jookseb kolm võistkonda, kes on jagunenud võrdselt  kaheks 7-liikmeliseks võistkonnaks, kus ühel poolel on tüdrukud ja teisel poolel poisid. Kui õpilasi on vähem, jooksevad esimesed kahel korral, nii et 7 jooksuvahetust saaks toimuda.  Võidab kiirem võistkond

 

13. SEPTEMBER – JALGRATASTE VIGURSÕIT

3. JA 4. VAHETUNNI AJAL  KOOLI PARKLAS – OSAVÕTT VABATAHTLIK

 

14.SEPTEMBER – TULETÕRJEPÄEV

TULETÕRJEVÕISTLUSED KEHALISE KASVATUSE TUNDIDE RAAMES ALATES 4. KLASSIST.

 

15.SEPTEMBER – ÜMBER JÄRVE JOOKSMINE

KEHALISE KASVATUSE TUNDIDES (PÕHIKOOL)

Gümnaasiumil pärast kolmandat tundi jooks ümber koolimaja. Ühine start. Võidavad kaks kiiremat poistest ja tüdrukutest.

 

16. SEPTEMBER –KEKSUPÄEV

Esimesed tunnid 40 minutit, vahetunnid 20 minutit

1. 8.00- 8.40

2. 9.00- 9.40

3. 10.00- 10.40 I-V, VII SÖÖMINE

4. 11.00- 11.40 VI, VIII- XII SÖÖMINE

5.12.00- 12.45 (tunnid 45 min)

6.12.55-13.40

7.13.50-14.30

Vahetunnid

8.40-9.00

9.40-10.00

10.40-11.00

12.45

 

Keksumängud

I –III ja VI KL

IV-V

VII+ gümn

VIII-IX

 

Postitatud Teated

Tarkusepäev Järva-Jaanis

collage_photocat

Postitatud Teated

Kooliaasta algab!

1.septembril kell 9.00 ootame kõiki koolilapsi kultuurimajja tarkusepäeva aktusele. 

Koos tuleme klasside kaupa koolimajja, kus toimub klassijuhataja tund.

Klassijuhataja kontrollib õpilaste nimekirjad, tutvustab kooli kodukorda ja üldtunnustatud reegleid ning annab  tunniplaani.

Õppetöö algab kõikides klassides.2. septembril kell 8.00

KAUGÕPPE ÕPILASED!

Teid ootame koolimajja 5. septembril kell 17.00, mille järel on võõrkeele ja eesti keele tunnid. 

Postitatud Teated

Järva-Jaani Gümnaasiumi pressiteade Töövaidluskomisjoni otsuse kohta

pressiteade

Postitatud Teated

Dokumentide vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt Järva-Jaani Gümnaasiumis jätkub  pärast kollektiivpuhkust alates 4.augustist kuni 25.augustini kell 8.00- 13.00. Põhikooli klassides õppima asumiseks tuleb esitada eelmise õppeaasta klassitunnistus, väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust, terviskaart ja 1 pilt. Avaldus täidetakse lapsevanema poolt koolis. 

Gümnaasiumi klassides õppimise jätkamiseks tuleb esitada kooli meilile kool@jjaani.edu.ee  motivatsiooniesse hiljemalt 25. augustiks 2016. 

Motivatsiooniessees märgitakse olulised andmed enda kohta, põhjendatakse, miks õpilane soovib õppida gümnaasiumiastmes, millised on tema üldisemad ja valdkonnapõhised huvid ning ootused ning missugused on olnud tema senised saavutused ühes või teises valdkonnas. Võiks ära märkida ka kaugemad eesmärgid, mis näitab, et õpilane peab vajalikuks gümnaasiumihariduse omandamist.

Vajalikud dokumendid: isikut tõendav dokument, põhikooli lõputunnistus, kaks fotot, tervisekaart, motivatsiooniessee. Avaldus täidetakse kooli juures.

Postitatud Teated

Järva-Jaani Gümnaasium alustab rahvusvahelist koostööd Kokkola ja Göteborgi suunal

Loe pressiteadet siit

Postitatud Teated

Järva-Jaani Gümnaasiumi pressiteade

Loe teadet siin

Postitatud Teated

plakat

Postitatud Teated

Tunniplaan

Tunniplaan I trimester

 

 

KAUGÕPPE TUNNIPLAAN

tunniplaan 

 

 

Leia meid sotsiaalmeediast