Capture1

Postitatud Teated

Capture

Postitatud Teated

Lugupeetud õpilased, lapsevanemad, vilistlased ja õpetajad

Taaskord on üks aastaring täis saamas. 2017 aasta on meie kõigi jaoks olnud ütlemata edukas- õpilaste arv koolis on kasvanud, noored õpetajad on tulnud kooli tööle, õppekasvatustöös rakendatakse muutunud õpikäsitlust ja digivahendeid ning meie kool on kenasti Eesti haridusmaastikul nähtaval.

Kõige suuremateks saavutusteks möödunud aastal peaksin ma siiski Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018-2021 valmimist, 6.-9.klassi neidude maakondlike ja üle-Eestilise saalihoki turniiri võitusid, 6.-9.klassi poiste jalgpalli maakondliku meistrivõistluse 3. kohta, ainevõistlustel ja –olümpiaadidel saavutatud I-III kohtasid. Samamoodi on meie õpilased saavutanud üle Eestilistel võistlustel auhinnalisi kohtasid maadluses. See annab kindluse, et meie õpilased on arendatud igakülgselt.

Olgugi, et ma ei ole riigieksamite tulemustele orienteeritud koolijuht, siis ütlemata hea meel oli tõdeda, et Järva-Jaani Gümnaasium on teinud riigieksamite alusel moodustuvas koolide pingereas 60 kohalise tõusu. Me kuulume top 100 koolide nimistusse. Ei saa siinkohal mainimata jätta, et Järva-Jaani Gümnaasiumi tulemused on alati arvestatud koos meie kaugõppeosakonna tulemustega. Seda enam on mul kindlus, et me teeme asju õigesti.

Et sellised märkimisväärsed muudatused meie koolis on aset leindud, soovin ma tänada meie õpetajaid, kes tahavad ning suudavad muutunud õpikäsitlust oma ainetundides rakendada. Tänan lapsevanemaid, kes on usaldanud kooli juhti, juhtkonda ja õpetajaid uute ning põnevate ettevõtmiste rakendamisel ning uute arengusuundade seadmisel. Tänan ka meie vilistlasi, kes ei pea paljuks oma kooli külastada ning hoida meid kursis oma tänaste tegevustega ja on alati valmis kooli üritustel kaasa lööma.

Tänan meie erinevaid koostööpartnereid:

  • Paide Politseijaoskonda, Järvamaa päästepiirkonda, Tartu vanglat ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžit, kellega koostöös saame korraldada siseturvalisuse ja turismiõppe valikkursuseid;
  • Järva-Jaani kultuurimaja, Noortekeskust, Päevakeskust ja MTÜ´d Saagu Valgus, kellega koostöös on tagatud meie laste mitmekülgne huvitegevus ja ürituste korraldamine;
  • Tänaseks Järva vallaks ühinenud Järva-Jaani vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmeid, kellega üheskoos oleme suutnud tagada kvaliteetse hariduse andmise kõikides kooliastmetes säilitada;
  • SA Järvamaa Arenduskeskust, kellega koostöös on saanud Järva-Jaani Gümnaasiumist ettevõtlik kool;
  • Ning tänan ka kõiki teisi koostööpartnereid, kellega koostöös oleme suutnud edendada hariduse jätkusuutlikust Järva-Jaanis.

Soovin kõikidele õpilastele, õpetajatele, vilistlastele, lastevanematele ja koostööpartneritele häid jõule ning ilusat aastavahetust. Loodan, et Teie uue aasta soovid on lennukad ja ning, et nad kindlasti täituksid.

Järva-Jaani Gümnaasiumi nimel

Raigo Prants

direktor

Postitatud Teated

Gümnaasiumi jõulujumalateenistus Järva-Jaani kirikus 21.12

collage_photocat

Postitatud Teated

Capture

Postitatud Teated

1laat

Postitatud Teated

24623679_1904127539901360_1821942730_o (1)

Postitatud Teated

1.12 külastas kooli Riigikogu esimees Eiki Nestor

collage_photocat

Postitatud Teated

Pöördumine

Raigo Prantsi pöördumine seoses 23.11.2017 Järva Teatajas ilmunud artikliga „Riigigümnaasium mõjutab kolme kooli tulevikku“.

Postitatud Teated

24115572_1900764530237661_475756754_o

Järva-Jaani Gümnaasiumi jõulupidu algab kell 18.00 21.detsembril kultuurimajas. Kui oled vilistlane ja soovid Meie peost osa saada, anna oma tulekust teada Elen Pruulile või Pille Piirojale hiljemalt 15.detsembriks. Kui on soov võtta kaaslane, siis samuti anda teada 15.detsembriks. Kooliõpilased peavad oma playboxid tõmbama mälupulgale ja selle enne pidu ülesse heliruumi viima, märkides sinna peale oma klassi. Kinkide kättesaamiseks antakse klassidele kohapeal üks ülesanne. Kui kellelgil on soovi, saab kaasa võtta endale ka midagi näksimiseks.
NB! Alkohol on rangelt keelatud!

Meie jõulupeo toetajad 2017 a. Täname samuti Mihkel Mändlat.

25555778_1912627745718006_1319057860_n

Postitatud Teated

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge